HISTORIE

Příběh legendy jménem Jakamarus

Na počátku našeho příběhu poslali pan a paní Křížovi z Hoštic svého syna Aloise na studia farmacie do Prahy. Po úspěšném magisteriu na „české univerzitě Karlově” se stal nadějný farmaceut Alois Kříž lékárníkem.

Alois Kříž, PhMg.

V roce 1916 otevřel v Praze na Pankráci lékárnu, kde prodával mimo jiné i bylinný extrakt vlastní výroby k léčení žaludečních obtíží. Z této originální tinktury vznikla receptura bylinného likéru JA-KA-MA-RUS, který se díky své jemné, hořké a kořeněné chutí v brzké době proslavil v celé tehdejší Česko-slovenské republice. Dne 1. února roku 1932 byla Obchodní a živnostenskou komorou v Praze registrována ochranná známka bylinného likéru Jakamarus, který byl zapsán pod názvem „dietetická bylinná tinktura amara sacharatu“.

Registrace ochranné známy 1. únor 1932 v Praze

Jakamarus se poté vyráběl pod vedením lékárníka Kříže ve firmě „JA-KA-MA-RUS, PhMr. Kříž a spol.“ se sídlem na Pankráci až do znárodnění v roce 1948. Následně byla výroba likéru přesunuta do národního podniku Seliko, který jeho výrobu převedl do likérky v Dolanech u Olomouce. Zde se Jakamarus vyráběl až do roku 2002, kdy byla dolanská likérka uzavřena. Ochranná známka Jakamarus byla prodána novému majiteli, který ji koupil spolu s palírnou whisky v Těšeticích. Klíčoví zaměstnanci z Dolan se spolu s vedoucím výroby přesunuli do těšetické palírny, kde obnovili výrobu Jakamarusu přesně podle původní receptury. Jakamarus se svou originalitou a bohatou minulostí řadí mezi legendy v historii českého likérnictví.

ŽIVOTOPIS ALOISE KŘÍŽE

20.2.1882 narozen v Hošticích v Čechách,

20.7.1903 magisterium na České univerzitě Karlově v Praze. Za studií byl členem a funkcionářem Klubu českých farmaceutů (1901/02-1902/03)

1.9.1907 nastoupil jako asistent do lékárny, která nesla název „U Libuše“, Pankrácká třída 1004/50 a kterou vlastnil PhMr. J. Heral (ta byla jako osobní založena 1901)

11.2.1916 koupil lékárnu PhMr. J. Herala a dostává koncesi na její provozování

1917 stal se členem majitelské Organisace českého lékárnictva pro Čechy, Moravu a Slezsko.

1.2.1932 PhMr. Kříž registruje známku Jakamarus jako “dietetickou bylinnou tinkturu amara sacharatu” a zapisuje tak počátek dějin bylinného likéru, který se vyrábí do dnešní doby podle tohoto receptu

1936 byl zvolen členem představenstva lékárnického nákupního a prodejního družstva (Respharma) v Praze.

1945 zažívá bylinný likér Jakamarus své období slávy a stává se oblíbeným digestivem a doporučeným lékem na trávení a zažívání

1.6.1948 prodává lékárnu PhMr. Jiřímu Rentzovi (v letech 1943 až 1947 se provizorem/zástupcem v lékárně stala Anna Kripplová-Skarlatová).

1.6.1948 nastupuje v prodané lékárně jako adjunkt a zřejmě přinesl této lékárně velký věhlas, protože později se o ní hovoří jako o Křížově lékárně, a to i v době po jejím prodeji PhMr. Rentzovi.


PhMr. Alois Kříž zároveň Podle „Seznamu léčivých specialit vyráběných magistry farmacie, sdruženými v Odboru (Sekci) magistrů farmacie, výrobců léčiv a léčivých přípravků v Československé republice při Svazu československého lékárnictva“ z roku 1933, vyráběl ještě „Jodoloment“, zřejmě mazání s obsahem jodu.


Zdroj: České farmaceutické muzeum Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Kuks, odborná rešerše